STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
                                 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     
:: Konkatedra w Lubczowie ::
 2015-06-10

Regulamin FestiwaluXV Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej Bogu i Ojczyźnie
im ks. Kardynała Władysława Rubina

-  Lubaczów 2015

Program :

Dzień pierwszy 26 czerwca 2015 r.(piątek):  Festiwal Twórców Słowa -

- godz. 16.00 – Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie, przegląd twórczości poetyckiej

- godz. 20.00 – Miejski Dom Kultury w Lubaczowie, spektakl w wykonaniu Teatru Arka Lwowska

Dzień drugi 27.06.2015 r. (sobota):  Festiwal Pieśni i Piosenki -

- godz. 16.00 – scena plenerowa na Rynku Miejskim w Lubaczowie, przegląd konkursowy dla wykonawców śpiewających utwory religijne i religijno

- godz. 20.00 – koncert zespołu Heaven Up z Lublina (gość festiwalu)

Heaven Up to formacja stworzona przez doświadczonych i profesjonalnych wokalistów i instrumentalistów, znanych nie tylko z muzycznej sceny chrześcijańskiej. Twórczość zespołu łączy w sobie wpływy muzyki rockowej, gospel oraz reggae. 

Dzień trzeci 28.06.2015 r. (niedziela): Gala Festiwalowa –

godz. 19.00 – Rozpoczęcie Gali Festiwalowej, wystąpienia zaproszonych gości, prezentacja tematów tegorocznego festiwalu,

godz. 19.30 – wystąpienie laureata Festiwalu Twórców Słowa

godz. 19.45 – recital  laureata Festiwalu  Pieśni i Piosenki

godz. 20.00 – gala wręczenie statuetki Bogu i Ojczyźnie im. Ks. Kardynała Władysława Rubina

godz. 20.30 – koncert zespołu FORTECA (gość festiwalu)

 

Informacje Ogólne

Festiwal jako instytucja powstał w 2001roku z inicjatywy osób zaangażowanych przy parafii Św. Stanisława B. M.  w Lubaczowie  i działających w Biurze Radia Maryja. Festiwalowi nadano nazwę: Narodowy Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie”. (Nazwę zmieniono w 2010 roku na „Polski Festiwal Pieśni, Piosenki i Poezji Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” im. Kardynała Władysława Rubina”).  Jego pierwszą edycją chciano uczcić 10. rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II na Ziemi Lubaczowskiej. Zdecydowano również, że festiwal w swej warstwie edukacyjnej corocznie będzie odwoływał się do szczególnie ważnych wydarzeń z dziejów Polski. Ponadto postanowiono, że festiwal ma służyć propagowaniu nauczania Jana Pawła II i szerzeniu kultu Matki Bożej Łaskawej Lwowskiej przed którą król Jan Kazimierz złożył pamiętne śluby 1 kwietnia 1656 roku, nazywając Matkę Bożą Królową Korony polskiej. Od pięciu lat nadawana jest statuetka „Bogu i Ojczyźnie” im. Ks. Kard. Władysława Rubina” osobom szczególnie zasłużonym w krzewieniu kultury polskiej i wartości chrześcijańskich.

W tegorocznej edycji Festiwalu pragniemy wyakcentować następujące osoby i wydarzenia:

- Ojca św. Jana Pawła II w Roku Jana Pawła ustanowionym przez Polski Parlament

- ks. Jana Długosza - wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego

- 75 rocznicę mordów w Katyniu

- 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej

- 25 lecie Teatru Arka Lwowska z Lubaczowa

 

Patronat:

 

- J.E.Ks. Biskup Marian Rojek

- Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

 

Patronat medialny:

 

Telewizja Trwam

Radio Maryja

Katolickie Radio Zamość

Tygodnik katolicki NIEDZIELA

Telewizja Lubaczów

Portal internetowy www.eLubaczów.com

 

ORGANIZATORZY

- Parafia św. Stanisława BM w Lubaczowie,

- Stowarzyszenie Narodowo – Patriotyczne ROTA w Lubaczowie

- Miejski Dom Kultury w Lubaczowie,

- Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie

- Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II w Lubaczowie

 

 

Regulamin
Festiwalu Piosenki  Patriotyczno – Religijnej
„Bogu i Ojczyźnie” -  Lubaczów 2015

 

1. Czas i miejsce :

 

27 czerwca 2015 r.(sobota) Scena plenerowa na Rynku Miejskim w Lubaczowie

 

2. Główne cele festiwalu:


- propagowanie piosenki religijnej i patriotycznej, jako formy wierności wartościom

  chrześcijańskim  i historii ojczyzny

- wspieranie wychowania patriotycznego i religijnego

- odkrywanie młodych talentów,

- prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim,


3. Adresaci konkursu:


- Soliści,

- zespoły wokalne,

- zespoły wokalno-instrumentalne,

- chórki / schole

4. Organizator:  

 

- Parafia św. Stanisława BM w Lubaczowie,

- Miejski Dom Kultury w Lubaczowie,

- Stowarzyszenie Narodowo – Patriotyczne ROTA w Lubaczowie

 

Zgłoszenia przyjmowane są:

 

Adres: Parafia św. Stanisława BM w Lubaczowie, ul. Kościuszki 2, 37-600 Lubaczów
lub mailem: festiwal.lubaczow@wp.pl5. Repertuar:


- Trzy utwory o tematyce religijnej, patriotycznej lub religijno-patriotycznej
( nie wykonujemy tradycyjnych pieśni religijnych, utwory wykonywane muszą być wysłane wraz z kartą zgłoszenia).

- W przypadku  dużej liczby zgłoszeń do wykonania dwa utwory.
- Czas prezentacji: 15 minut (maksymalnie)

- Dopuszcza się wykorzystanie podkładu muzycznego z płyty kompaktowej lub komputera.

 6. Kryteria oceny:

 

Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie:
- wykonanie utworu (dykcja, intonacja),
- dobór repertuaru,
- ogólny wyraz artystyczny,
- prezentacja utworu,
- opracowanie muzyczne;

 

7. Nagrody i wyróżnienia:

- Komisja przyzna nagrody

I – 1000 zł

II – 750 zł

III- 500 zł

- Nagroda publiczności - nagroda rzeczowa.

- Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe za uczestnictwo.7. Organizatorzy zapewniają:
- nagłośnienie
- nagrody i dyplomy dla laureatów
- poczęstunek


 

Uczestnicy wraz z opiekunami docierają na miejsce Festiwalu na koszt własny lub instytucji delegującej. Zwycięzca i zdobywca nagrody głównej zobowiązany będzie dać koncert laureata podczas Gali Festiwalowej w niedzielę 28.06.2015 r. o godz. 20.00.

 

Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Dodatkowych informacje udzielane są pod numerem telefonu:

 

Ks. Rafał Sarzyński 536893146  Mail: rafsarz@gmail.com

p. Andrzej Kinrat   605609930  Mail:  sekretariat@mdk.lubaczow.pl

Ks. Andrzej Stopyra   609858867  Mail: andrzejstopyra@wp.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

NA  FESTIWAL PIOSENKI

PATRIOTYCZNO –RELIGIJNEJ

Lubaczów 2015

 

1.                 Nazwa zespołu:

................................................................................................................................................................

2.                 Imiona i nazwiska członków zespołu:

...............................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………….

3.      Dorobek artystyczny/ informacja o wykonywanych utworach:

………………………………………………………………………………………………..………..

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….


3. Nazwa i adres instytucji delegującej:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

5.Opiekun / kierownik: .........................................................................................................................

6. Telefon kontaktowy:..........................................................................................................................

 

 ........................................................
(podpis opiekuna)wyswietlono:   

 Nowy adres poczty elektronicznej: kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl      Rózaniec w październiku: dla dzieci godz. 16.00; dla mlodzieży i dorosłych godz. 17.30. Zapraszamy     

STRONA GŁÓWNA  |   AKTUALNOŚCI  |   OGŁOSZENIA  |   NABOŻEŃSTWA  |   DZIEJE PARAFII  |   WSPÓLNOTY  |   ORGANIZACJE  |   FUNDACJA JP II  |   GALERIA  |   KONTAKT
www.konkatedra.zamojskolubaczowska.pl     Licznik odwiedzin: 590784      Obecnie stronę przegląda: 1 osob.     statystyka     kancelaria@konkatedra.zamojskolubaczowska.pl